Ana Sayfa

Hakkımızda

Çalışma Alanlarımız

İletişim

0216 446 03 03 - 0530 286 61 79 / gulsum.bilen@blnhukuk.com

HUKUKİ DANIŞMANLIK &

ARABULUCULUK

TÜRKÇE

ENGLISH

BLN HUKUKİ DANIŞMANLIK & ARABULUCULUK

BLN Hukuki Danışmanlık & Arabuluculuk, ülkemizin önde gelen Holding ve Ticaret Şirketleri bünyesinde uzun süre hizmet vererek deneyim elde eden Av. Ümmü Gülsüm Bilen tarafından İstanbul' da kurulmuştur. BLN Hukuki Danışmanlık & Arabuluculuk  özellikle kamu-özel işbirliği ile yürütülen projelerde ve ihale süreçlerinde dava ve danışmanlık hizmeti sağlamaktadır. BLN Hukuki Danışmanlık & Arabuluculuk Türkçe ve İngilizce dillerinde hizmet vermektedir.

 

BLN Hukuki Danışmanlık & Arabuluculuk, ticari hayatın içinden gelen kültürü ile müvekkillerine ticari hayatın akışına uygun, kazanma odaklı hukuki danışmanlık ve dava hizmeti sunmaktadır. BLN Hukuki Danışmanlık & Arabuluculuk alanında uzman kadrosuyla müvekkilini anlama ve müvekkilin ihtiyacı doğrultusunda en uygun stratejiyle müvekkilini elde etmeyi umduğu menfaate ulaştırma çabası güder.

 

 

ÇALIŞMA ALANLARIMIZ

Sözleşme Hukuku

Ticaret Hukuku

Borçlar Hukuku

İki taraf arasındaki hukuku işlemleri ele alan hukuk birimidir. Tacirlerin sahip olduğu hakları yasalar dahilinde koruma altına alan ticaret hukuku, işletme sahipleri ve alıcılar için büyük önem taşıyor ve kişilerin kanun karşısında ne gibi haklara sahip olduğunu da daha detaylı bir şekilde ortaya koyuyor.

İki tarafın haklarını savunmak ve meydana gelebilecek her türlü sorunda bu haklar üzerinden çözüm üretebilecek yasalara ihtiyacımız vardır. Bu iş dünyasında ya da gündelik hayatımızda karşımıza çıkabiliyor ve elimizdeki yazılı belge ile birlikte sözleşmeler hukuku çerçevesinde hak sahibi olabiliyoruz. Bu tür durumlarda her iki tarafın da sahip olduğu hakları bilmesinde fayda vardır.

Taraflar arasındaki borç ilişkisini yasal olarak ele alan ve her iki tarafın haklarını sınırlayan/belirleyen hukuk birlim dalına borçlar hukuku adı verilmiştir. Alacaklı ve borçlunun birbirlerine karşı olan sorumluluklarını yasal olarak ifade eden hukuk bilimi, yaşanan sorunlarda yasaların ne söylediğini ve nasıl hareket edilmesi gerektiğini ifade ediyor. Her iki tarafın sahip olduğu haklar ve bu hakları hangi durumlarda ne şekilde kullanabilecekleri de borçlar hukuku ile birlikte resmiyete dökülmüştür.

Aile Hukuku

İş Hukuku

Tüketici Hukuku

İş hukukunun konusu sadece hizmet akdinden doğan ve tabi hizmet yükümlülüğü içindeki insan ilişkileridir.  Söz konusu yükümlülükten doğan işveren, işçi ve onların devletle ilişkilerinin düzenlenmesi için oluşturulan hukuk kurallarını bir sistem içinde inceler.

 

Aile içinde olabilecek her türlü problemin çözümü için devreye giren mekanizma aile hukukudur. Medeni hukukun kapsamı içinde ele alınan bu sorunlar aile hukuku tarafından çözüme ulaştırılır. Aklımıza hemen nişanlanma, evlilik, boşanma, mal edinme, evlat edinme, velayet, yardım nafakası, vesayet gibi konularda her türlü sorunu ve çözümü aile hukuku belirlemektedir.

 

Tüketicilerin ekonomik çıkarlarının yanı sıra sağlığını ve güvenliğini korumak adına ve yine tüketicinin zararlarını karşılamak, bunu da yasal çerçeve doğrultusunda gerçekleştirmek adına düzenlemelerde bulunan hukuk birimidir. Koruyucu ve eğitici politikaların oluşturulmasında ve kişilerin buna teşvik edilmesinde önemli paya sahiptir.

Marka & Patent Hukuku

Çevre Hukuku

Vergi Hukuku

İş hukukunun konusu sadece hizmet akdinden doğan ve tabi hizmet yükümlülüğü içindeki insan ilişkileridir.  Söz konusu yükümlülükten doğan işveren, işçi ve onların devletle ilişkilerinin düzenlenmesi için oluşturulan hukuk kurallarını bir sistem içinde inceler.

 

Çevre sorunlarındaki artış aynı zamanda çevre ile ilgili tedbir alınması gerekliliğini de ortaya çıkarmış, çevresel değerlerin hukuki güvence altına alınması amacıyla çevreye ilişkin hükümler Anayasa, Kanun ve Yönetmeliklerde yer almaya başlamıştır. Küresel bir boyut kazanan çevre kirliliğinin önlenmesi, çevrenin korunması, iyileştirilmesi, doğal kaynaklarla ilgili koruma ve kullanım esaslarının belirlenmesine yönelik uluslararası antlaşmalar, çevre hukuku ile ilgili gelişmelerdir.

 

Devlet ve o devletin vatandaşı arasındaki vergi ilişkisini, bireylerin sahip oldukları vergi yükümlülüklerini inceleyen hukuk birimine vergi hukuku adı veriliyor. Vergi, belki de en önemli vatandaşlık görevlerimizden bir tanesidir. Alacağımız hizmetler karşılığında vergi ödeme yükümlülüğüne sahibiz ancak ne yazık ki bu konuda usulsüzlükler devam ediyor ve yaptırımların ağırlaştırılmasına rağmen bunun önüne geçmek de pek mümkün olmuyor..

 

Tazminat Hukuku

Sigorta Hukuku

Gayrimenkul Hukuku

Maddi tazminat, gerçekleşen ölüm nedeniyle kişilerin elde edeceği maddi hak ile birlikte bedensel rahatsızlıklar ya da iş gücü kaybı sonrası hak talep edilebilecek durumlarda da devreye giriyor. Geniş bir yelpazeyi kapsadığını da belirtmekte fayda vardır.

 

Sigortacılık faaliyetlerini aktif bir şekilde sürdüren işletmelerin nasıl bir süreci takip etmeleri gerektiğini ve gösterdikleri faaliyetlerde hangi hususlara dikkat etmeleri gerektiğini, özetle bu işletmelerin çalışmalarını denetleyen ve düzenleyen hukuk birimine sigorta hukuku adı veriliyor. İki bölümde incelemek mümkündür. Hususi sigorta, kişiye özel çalışmaları kapsayan alt birim olarak kabul edilirken, sosyal sigorta ise toplulukların sosyal güvenceleri ile ilgileniyor.

 

Her türlü taşınmaz yani gayrimenkul işlemlerinde her iki tarafın sahip olduğu hakları yasalar çerçevesinde ele alan hukuk birimine taşınmaz hukuku adı veriliyor. Taşınmaz hukuku, geniş bir yelpazeyi kapsıyor ve bunların arasında kamulaştırmaya ilişkin durumlar, kira sözleşmelerinde yaşanan sorunlar ve tapu işlemleri ile ilgili yaşanan sorunlar da yer alıyor. Bu tür durumlarda her iki tarafın nasıl bir yol izlemesi gerektiği ve sürecin nasıl işleyeceği de yasalar ile birlikte ele alınıyor.

 

Rekabet Hukuku

Rekabet, kullanılacağı meslek alanı bakımından farklılık göstermekle birlikte; piyasa sistemi içerisinde sosyal adaletin ve ekonomik etkinliğin sağlanması bakımından bir gereklilik olarak görülmektedir. Sağlanan rekabetin korunması ise tekelleşmenin önlenmesi ile piyasa sisteminin etkinliğinin korunması, dolayısıyla kamu menfaatinin sağlanması amacıyla önem taşımaktadır.

 

 

HUKUKİ DANIŞMANLIK &

ARABULUCULUK

BLN Hukuki Danışmanlık & Arabuluculuk, ülkemizin önde gelen Holding ve Ticaret Şirketleri bünyesinde uzun süre hizmet vererek deneyim elde eden Av. Ümmü Gülsüm Bilen tarafından İstanbul' da kurulmuştur. BLN Hukuki Danışmanlık & Arabuluculuk özellikle kamu-özel işbirliği ile yürütülen projelerde ve ihale süreçlerinde dava ve danışmanlık hizmeti sağlamaktadır. BLN Hukuki Danışmanlık & Arabuluculuk Türkçe ve İngilizce dillerinde hizmet vermektedir.

sosyal medyada takip edin

BLN İLETİŞİM

0216 446 03 03 - 0530 286 61 79

gulsum.bilen@blnhukuk.com

Göztepe Mah. Bağdat Cad.

Handan Palas Apt. No:233 K:3 D:5

Kadıköy / İstanbul

çalışma saatlerimiz: 09.00 - 17.00